Byggnadsvårdsbidrag

I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka byggnadsvårdsbidrag för byggnads-och anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla.

E-services

  Last day to apply: 7 mars respektive 5 september

  Who can apply:

  • Enskilda personer
  • Föreningar
  • Grupper
  • Organisationer

  What can the funding be used for:

  • Lokaler och byggnader