Bidrag till studieförbund

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till nio studieförbund med verksamhet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 210204 KFN § 11 att undanta studieförbundet Ibn Rushd från bidrag från och med år 2021, och till dess att kultur- och fritidsnämnden finner anledning att ompröva sitt ställningstagande.

E-services

  Last day to apply: Löpande

  Who can apply:

  • Organisationer

  What can the funding be used for:

  • Aktiviteter
  • Kultur
  • Socialt arbete och integration
  • Verksamhet för pensionärer

  Common questions