Bidrag

Föreningar, studieförbund och institutioner kan söka olika bidrag för sin verksamhet. Kommunens bidrag sköts av våra olika förvaltningar och bidragen har olika kriterier och ansökningssätt. Här hittar du våra bidrag.

Reset

Aktivitetsstöd, kommunalt

Bidraget ska stimulera föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet för åldern 7–20 år samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Det sistnämnda under förutsättning att merparte ... Read more

Ansök om svensk flagga

Det går bra att ansöka om att få en flagga i gåva från Kristianstads kommun. Flaggan delas ut på Sveriges nationaldag.

Arrangörsstöd, kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun.

Bidrag till studieförbund

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till nio studieförbund med verksamhet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 231019 KFN §103 att beslut ... Read more

Byggnadsvårdsbidrag

I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka byggnadsvårdsbidrag för byggnads-och anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla.

Driftbidrag

Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av föreningarnas anläggningar för föreningar med i huvudsak fokus på idrott och friluftsliv.

Elitbidrag

Elitbidraget ska stärka föreningens marknadsföring och bidra till ökad synlighet för de värden som förknippas med Kristianstad. Syftet är att stärka varumärket Kristianstad.

Energieffektiviseringsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera energieffektiviseringar i sina lokaler eller anläggningar samt ställa om till en fossilbränslefri anläggnings-verksamhet.

Evenemangsbidrag

Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som arrangerar ett evenemang eller en större cup eller tävling. Alla föreningar och organisationer kan söka evenemangsbidrag, men bara för ett arrangemang per ... Read more

Föreningsbidrag

Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.