Låneregler och avgifter

För att få tillgång till bibliotekens tjänster måste du godkänna våra låneregler. Här kan du ta del av dem och här hittar du också information om bibliotekens olika avgifter och taxor. Välkommen!

Låneregler

Genom att visa legitimation och acceptera bibliotekets låneregler får du ett första lånekort gratis. Det är gratis att låna, men lånereglerna måste följas.

För att kunna låna måste du ha med dig ditt lånekort, men du kan också låna genom att slå in ditt personnummer i våra automater. Du måste också ha en fyrsiffrig pinkod.

Lånekortet är en värdehandling, tänk därför på att anmäla om ditt kort har kommit bort. Kortets ägare eller, för minderårig, vårdnadshavare ansvarar för allt som lånas på kortet och är skyldig att ersätta skadat eller förkommet material.

Om lånat material trots påminnelser inte återlämnas, får du en faktura som tar upp ersättningsbelopp, övertidsavgift samt administrationsavgift. Ouppklarade lån kan leda till att kortet spärras. Obetalda förseningsavgifter över 200 kr leder till att lånekortet spärras.

Som regel har du rätt till omlån tre gånger, lån kan dock inte förlängas om boken är beställd av annan låntagare.

Anmäl genast förlorat eller stulet lånekort samt adress- eller namnändring.

Vi förbehåller oss rätten att ändra lånereglerna under avtalstiden, nya regler anslås på denna sida och på biblioteket.

Låntagarregistret

Som låntagare registreras du i låntagarregistret, som biblioteket är skyldigt att handlägga enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Vi lämnar inte ut några uppgifter till någon om personer som finns registrerade i vårt register. Du har rätt att få reda på vilken information som finns om dig i vårt register.

Avgifter

Förseningsavgifter Kostnad
Vanligt lån (ej barnmedie/barnkort) 5 kr media/dag
Tidskrifter 5 kr media/dag
Fjärrlån 5 kr media/dag
DVD, spelfilm, musikfilm, faktafilm 5 kr media/dag
Maximal kostnad 250 kr/lånetillfälle
Spärrgräns 200 kr
Andra avgifter  
Kopiering, scanning och utskrifter A4 5 kr/sida
Kopiering, scanning och utskrifter i färg A4 5 kr/sida
Kopiering, scanning och utskrifter A3 10 kr/sida
Kopiering, scanning och utskrifter i färg A3 10 kr/sida
Ej uthämtat fjärrlån 25 kr/beställning
Fjärrlånad artikel Faktisk kostnad
Nytt lånekort, (barn+vuxen) 20 kr
Utlandslån Särskild taxa
Förkommen media, schablonbelopp*  
Vuxenbok (inklusive ljudbok) 300 kr
Barnbok (inklusive ljudbok) 200 kr
Pocketbok, tidskrift, Länder i fickformat 100 kr
CD 200 kr
DVD, spelfilm, fakta, musik, spel 600 kr
Språkkurs 400 kr
Fjärrlån Priset sätts av långivande bibliotek
*För speciellt värdefulla och svårersättliga media kan en högre ersättning krävas.  
Andra tjänster*  
Bokprat på biblioteket för en klass (max 25 elever) (årskurs F–6) 700 kr
Bokprat på biblioteket för en klass (max 25 elever) (årskurs 7–9 + gymnasiet) 900 kr
Biblioteksvisning inkl. bibliotekskunskap på biblioteket för en klass (max 20 elever) 700 kr
Bokprat på personalmöte i skolan 1000 kr
Bokprat på föräldramöte i skolan 1000 kr
Bokprat för folkhögskola/företag/organisation 1000 kr

* Gäller ej kommunala skolor eller friskolor som har
avtal med Skolbibliotekscentralen.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.