Bibliotekets vänner

Var med och stöd biblioteksverksamheten. Bli medlem i föreningen bibliotekets vänner.

Stöd biblioteksverksamheten och var delaktig i Kristianstad Bokfestival och andra arrangemang som föreningen arrangerar. För mer information, vänd dig till styrelseordförande Ann Renbjer, tel. 044-213077 eller sätt in 150 kronor på bankgiro 5112-6977. Medlemskap för familjer kostar 200 kr. Välkommen som medlem!

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.