Trafikregler och säkerhet

Kristianstads kommun arbetar efter Trafikverkets nollvision. Den innebär kortfattat att ingen ska dödas, eller skadas allvarligt, i olyckor på vägarna.

Vägnätet ska uppfylla många krav. Det gäller framkomlighet, hänvisning och inte minst säkerhet. Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete innebär att oavsett vilken åtgärd man talar om så måste effekten vägas mot kostnaden för anläggning, drift och underhåll. Sedan görs en bedömning av övriga behov i vägnätet, så att den mest motiverade åtgärden prioriteras.

God trafiksäkerhet innebär att det statistiskt sett är liten risk för att människor ska skadas. Det blandas ofta ihop med trygghet, som är människors upplevelse att det är säkert att vistas i trafiken. Skillnaden ger upphov till kommentarer som ”varför måste någonting hända innan ni agerar?”.

Kommunen får ofta in förfrågningar om åtgärder för att sänka hastigheterna på vägar och gator. Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt och polisens uppgift att övervaka gällande lagar och regler. I villakvarter är det till stor del de boende själva som kör. Frågan kan hanteras genom dialog i t.ex. villaföreningen, med andra ord att ni grannar är överens om att hålla hastighetsbegränsningen. I ett större perspektiv kan du också själv reflektera över hur du kör där andra bor.

Common questions

    Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.