Trafik och gator

Väl fungerande infrastruktur är viktigt för att Kristianstad ska vara en attraktiv kommun att bo i, besöka och verka i.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.