Torg och allmänna platser

Allmän plats är exempelvis en väg, gata, torg, park eller annat område som är tillgängligt för alla. Ett annat uttryck för allmän plats är offentlig plats.

Stora Torg i Kristianstad i början av 1900-talet.
Stora Torg i Kristianstad i början av 1900-talet.

Kommunen är i många fall markägare för allmän plats, men marken kan även ha annan ägare. Reglerna för allmän plats gäller oavsett vem som äger marken, om den är avsedd att vara tillgänglig för allmänheten.

Använda offentlig plats

Läs mer under "Regler och tillstånd".

Planteringar

Planteringarna i innerstaden utförs två gånger per år, en gång på våren och en gång till sommaren med olika teman varje år. Platserna är utanför Kristianstads teater, Lilla torg, samt i planteringsurnor runt om på gågatorna.

Teman

  • 2016: Regnbåge
  • 2017: Kvällssol
  • 2018: Vår: Pastell och karamell, sommar: "Passion, värme och omtanke"
  • 2019: Gult är INTE fult
  • 2020: Bollywood
  • 2021: Agda holst läs mer 
  • 2022: Dag och natt
  • 2023: Vår: Här var det bär! Sommar: Älvdans

Om årets sommartema

Älvdans - 2023 års planteringstema.

En tidig morgon i en disig glänta, morgonens första solstrålar och klingande älvskratt som anas i vindens sus. 

I årets utsmyckningar blommar det i aprikosa och mörkrosa gryningstoner, med daggigt, silvriga inslag. Arrangemangen har en lätthet med sirliga blomspiror och böljande gräs precis som älvorna som dansar över ängarna.

Älvor är inte bara väna och vackra, de är lynniga och okynniga också. Den kontrasten har vi lyft in genom lite mörker med djupröda och svarta toner. Vi hoppas att planteringarna väcker fantasin hos er också!

Julgranar

Inför varje vinter sätter kommunen upp julgranar med belysning runt om i de lite större orterna. Här är platserna:

Ort Ort Ort

Arkelstorp

Kristianstad (Stora torg)

Åhus

Degeberga

Rinkaby

Önnestad

Everöd

Tollarp

Österslöv

Fjälkinge

Skepparslöv

Maglehem

Kristianstad
(Snapphanevägen/
Härlövsängaleden)

Rickarum

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

044-13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

29180 Kristianstad

Läs mer...