Bli volontär

Tillsammans med oss kan du engagera dig för stödja och möta deltagare på mötesplatser, enskilda personer och nyanlända i vårt samhälle, för ökad delaktighet och finnas till hands för någon i vardagen.

Du är fantastiskt som vill engagera dig för din medmänniska! Som stöd till dig som är volontär inom Kristianstads kommun så finns introduktion, träffar, utbildningar, informationsfilmer och fin gemenskap med andra volontärer.

Vi har volontäruppdrag som riktar sig till olika personer och behov. Du bestämmer själv hur ofta du vill vara volontär och vad du vill bidra med utifrån behoven.

Våra volontäruppdrag är:

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse av att bli volontär och ställa dina frågor till volontärsamordnare och personal.  

Volontär och frivillig på mötesplats

Som frivillig på våra Mötesplatser för ett gott liv kan du vara värdinna/värd eller delta i uteaktiviteter som till exempel på vandringar. Du kan hålla i aktiviteter och dela med dig av dina intressen. Som frivillig har du stöd av personal på mötesplatsen och om du är intresserad av att bli frivillig kan du vända dig till närmaste mötesplats, mer information finns här Mötesplatser för ett gott liv - Kristianstads kommun samt under Relaterad information. Du kan också kontakta volontärsamordnare Linda Edvardsson på telefon 044-13 29 54 eller mail Linda.Edvardsson@kristianstad.se

Urbana Hembygdsgården är en mötesplats på Gamlegården som har aktiviteter som anordnas av volontärer, studieförbund och föreningar. Aktiviteterna kan till exempel vara språkcafé, ungdomsgrupper, språkkurser, körkortsteori, föräldragrupper, cykelkurser, föreningsaktiviteter, läxhjälp för barn eller vuxna, rådgivning och barngrupper. På loven anordnas även aktiviteter och utflykter för barn, ungdomar och familjer. Som volontär kan du hjälpa till med dem. Mer information finns på länken till Urbana Hembygdsgården som du hittar under Relaterad information. Du kan också kontakta personal Visar Krasniqi på telefon 0738-53 24 66.

Volontär till enskild person

Vi har volontäruppdrag som riktar sig till olika personer, åldrar och behov. Du kan göra en insats som volontär och stödja personer som vill ha t.ex. socialt stöd och sällskap, hälsofrämjande kontakt och aktiviteter, tipsa om nya saker att lära sig mer om, följa med till olika (mötes)platser i Kristianstad. Mer information finns i blocket "Dokument" som vänder sig till både dig som vill ha en social kontakt och till dig som vill bli volontär till enskild person. Ta gärna kontakt och anmäl ditt intresse till volontärsamordnaren Linda Edvardsson på telefon 044-13 29 54 eller mejl Linda.Edvardsson@kristianstad.se

Integrationsguide

En integrationsguide är en volontär som stöttar nyanländas delaktighet i vårt samhälle. Du stödjer ett nyanlänt barn, ungdom, vuxen eller en familj med att exempelvis prata svenska och ge kunskap kring samhället. Du kan också vara en social kontakt eller lotsa till aktiviteter. Det finns mycket spännande erfarenhetsutbyten och nya lärdomar i mötet med en nyanländ. För mer information se volontärfoldern under Relaterad information. Kontakta gärna personal Visar Krasniqi på telefon 0738-53 24 66.

Common questions

 • Varför är det viktigt att engagera sig som volontär?

  Som volontär bidrar du med din tid och kunskap till en medmänniska och är ett viktigt stöd för personen i vardagen. Ditt stöd kompletterar, men ersätter inte, personalens och andra aktörers insatser. Tillsammans finns vi tillhands för de som behöver stärkande och stödjande insatser i vårt samhälle. Många som får stöd av volontär mår bra av och uppskattar kontakten med sin volontär. Titta gärna på vår film med volontärer och personer som får stöd av volontärer, där de berättar om deras engagemang och upplevelser.

 • Vilket stöd får jag som volontär?

  Våra volontärer får introduktion, utbildningar, avstämningar med personal och träffar med andra volontärer. Vi genomför utvärderingar i form av intervjuer och enkäter. Volontärer omfattas även av kommunens ansvars- och olycksfallsförsäkring, när insatser enligt överenskommelse utförs.

 • Vilka åtagande har jag som volontär?

  Som volontär skriver du en överenskommelse med Kristianstads kommun. I den intygar du att du kommer att utföra volontäruppdrag enligt de riktlinjer och behov som gäller inom den verksamheten där insatsen genomförs. Som volontär kan du avsluta uppdraget efter samtal med volontärsamordnare eller närmste ansvarig personal. Uppdraget kan även avslutas om inte överenskommelsen följs.

 • Får jag någon ersättning som volontär?

  Som volontär får du ingen ekonomisk ersättning, men möjlighet att skapa nya kontakter och få nya erfarenheter. Vi anordnar också träffar och arrangemang för våra volontärer.

 • Måste man vara ansluten till någon idéburen organisation för att vara volontär på mötesplats?

  På våra mötesplatser kan du delta i aktiviteter både genom att vara volontär hos Kristianstads kommun eller genom att vara ansluten hos till exempelvis en förening, församling eller studieförbund.

 • Finns det någon åldersgräns för att engagera sig som volontär?

  Du kan engagera dig som volontär hos oss från 15 år och uppåt.

 • Hur mycket av min tid behöver jag vara volontär?

  Du bestämmer själv hur mycket tid som du vill bidra med. Detta sker i överenskommelse med personal, verksamhet och eventuellt med andra volontärer.  

 • Måste jag hålla i aktiviteter på egen hand?

  Det finns möjlighet att du på egen hand håller i både aktiviteter och även i den enskilda kontakten med en person eller familj. Vi har också volontäruppdrag där du kan göra aktiviteter tillsammans med andra volontärer eller personal. På så vis planerar och genomför du aktiviteten i ett samarbete. Detta kommer du överens om med personalen.

 • Vilka samarbetar Kristianstads kommun med som kan vara till nytta för mig som volontär?

  Vi samarbetar med många olika samhällsaktörer och personal internt och externt för att ibland tillsammans möta de behov som är i vårt fokus. Vi samarbetar med olika studieförbund, som till exempel Röda Korsets, FN föreningens, Rädda Barnens, Pensionärsföreningars lokalföreningar samt idrottsföreningar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.