Bli volontär

Tillsammans med oss kan du engagera dig för stödja och möta deltagare på mötesplatser, enskilda personer och nyanlända i vårt samhälle, för ökad delaktighet och finnas till hands för någon i vardagen.

Det är fantastiskt att du vill engagera dig för din medmänniska och som stöd till dig som är volontär inom Kristianstads kommun så finns introduktion, träffar, utbildningar, informationsfilmer och fin gemenskap med andra volontärer.

Vi har volontäruppdrag som riktar sig till olika personer och behov. Du bestämmer själv hur ofta du vill vara volontär och vad du vill bidra med. Som volontär får du ingen ekonomisk ersättning, men möjlighet att skapa nya kontakter och få nya erfarenheter.

Du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse av att bli volontär och ställa dina frågor till volontärsamordnare och personal.  

Linda Edvardsson, volontärsamordnare för nyanlända och mötesplats Urbana Hembygdsgården på Gamlegården:
linda.edvardsson@kristianstad.se eller ring 0738-53 24 66.

Eva Ståhl, volontärsamordnare för omsorgen:
eva.stahl@kristianstad.se eller ring 044-13 68 68

Volontärer på Omsorgens mötesplatser:
Carina Kier 044-13 20 11
Reneé Bertilsson 044-13 20 08
Gyöngyi Rüll 044-13 41 54
frivillig@kristianstad.se

Vi finns också på sociala medier


Olika sätt du kan hjälpa till som volontär:

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.