Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte och innebär att den som drabbats av ett brott och den som begått brottet träffas. Mötet sker tillsammans med en neutral, utbildad medlare och är till för hjälpa båda parterna att hantera det som hänt.

Hur går medling till?

När ett brott polisanmälts blir gärningspersonen tillfrågad om en medlare får ta kontakt. Syftet med detta är, att medling visat sig kunna minska de negativa effekter som följer vid ett brott.

Inför medlingsmötet träffar medlaren gärningspersonen respektive den brottsutsatte i egna förmöten där ställning tas till ifall man vill delta i medling eller ej. Medlaren beslutar sedan om medling kan ske. Förmötet är lika viktigt som ett eventuellt medlingsmöte.

Varför medla?

För dig som begått ett brott kan medling vara ett sätt att ta ansvar för dina handlingar. För dig som utsatts för brott kan det vara ett sätt att bearbeta händelsen.

Medling kan ske vid nästan alla typer av brott. Främst används medling för ungdomar i åldrarna 12-21 år som begått brott, men vänder sig även till personen som utsatts för brott.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.