Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhällsproblem som ingen ska behöva utsättas för. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

”Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är en förutsättning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet.” Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-12-19
”Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats. Heder handlar om en kollektiv moral där kontrollen av kvinnans sexualitet är en förutsättning för upprätthållandet av kollektivet och patriarkatet.” Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck 2022-12-19

Våldets och förtryckets uttryck

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan se ut på många olika sätt. Det kan vara allt från begränsade klädval till dödligt våld. Det kan exempelvis handla om: 

 • Psykiskt våld: Du kan bli kränkt, skam-och skuld belagd, förödmjukad, utesluten från kärlek och omsorg samt förföljd och hotad. Du kan även bli begränsad och kontrollerad, till exempel inte få välja vad du vill göra på din fritid eller vem du ska umgås med. Du kan bli utsatt för ryktesspridning vilket gör att du riskerar att bli utsatt för ytterligare kontroll, hot eller fysiskt våld. 

 • Fysiskt våld: Du kan bli utsatt för fysisk misshandel (knuffar, slag, dragen i håret, hålla för munnen, ta strypgrepp med mera). Det kan vara allt från enskilda våldshändelser till dödligt våld. 

 • Sexuellt våld: Du kan bli tvingad att ha sex med någon mot din vilja (inom tvångsäktenskap till exempel). Hbtqi-personer kan tvingas in i en relation mot sin vilja samt utsättas för ”omvändelsesex” i syfte att ändra den sexuella läggningen. 

 • Materiellt våld: Det kan exempelvis handla om att saker som du tycker om och som har betydelse för dig förstörs. 
 • Barnäktenskap: Du tvingas gifta dig eller ingå äktenskapsliknande förbindelse när du är under 18 år. Detta är olagligt. Det är även olagligt att tillåta fast du själv säger att du vill gifta dig. 

 • Tvångsäktenskap: Du har inte själv möjlighet att fritt välja vem du vill gifta dig med. Om du anses ha befläckat familjens/släktens heder kan du bli bortgift. Det kan till exempel hända om du får dåligt rykte, om du inte är oskuld, om du är inom Hbtqi samt personer med funktionsvariantioner.  

 • Kvinnlig könsstympning: Anledning till könsstympning och att skära av eller skada större eller mindre delar av klitoris och/eller blygdläppar är att kontrollera den kvinnliga sexualiteten. Alla former av könsstympning är olagligt och det är även olagligt att förbereda   könsstympning samt undanhålla att en könsstympning är utförd. Om du har blivit könsstympad kan du ha svårt att kissa, smärta vid mens och samlag. Du kan få allvarliga hälsoproblem med återkommande infektioner. Könsstympningen kan även göra att du får psykiska besvär som oro, trötthet och även trauma utifrån ingreppet. 

Är du, eller någon närstående, utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?

Om du är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan du få hjälp och stöd. Du kan exempelvis vända dig till Arbete och välfärdsförvaltningen eller din vårdcentral. Är situationen akut ska du alltid ringa 112. Du som går i skolan kan prata med din lärare, skolkurator eller skolsköterska.

Om du misstänker att någon i din omgivning lever med hedersrelaterat våld och förtryck så är det viktigaste att du vågar fråga och vågar bry dig. 

Misstänker du att ett barn far illa kan du anmäla det till Arbete och välfärdsförvaltningen. Du som arbetar inom myndighet eller verksamhet som rör barn och unga måste enligt lag anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Om du är orolig så kan du behöva råd och stöd och kunskap om hur du kan stötta och hjälpa personen. Kontakta Arbete och välfärdsförvaltningen för att få stöd och råd eller din vårdcentral för att få prata med en kurator. Det är viktigt att få hjälp att prata om sin oro.

Svensk lag gäller i Sverige

Den som utövar hedersrelaterat våld och förtryck bryter mot flera svenska lagar och konventioner, tex. Socialtjänstlagen, Föräldrabalken, Brottsbalken, Lagen mot kvinnlig könsstympning och Barnkonventionen. Den som bryter mot dessa lagar kan bli åtalad och straffad.

Du har rätt att bestämma över din kropp, ditt liv och vem du umgås med.

 

Common questions

 • Min familj har starka normer och värderingar som hindrar mig från att leva det livet som jag vill, vad ska jag göra?

  Om din familj har starka åsikter och värderingar kopplade till heder, om det finns saker som du vill göra men inte får eller som du måste göra fast du inte vill, kan du få hjälp och stöd från Arbete och välfärdsförvaltningen. Våra medarbetare kan hjälpa dig att fundera över hur du vill leva ditt liv och hjälpa dig till förändring. Om du känner dig orolig kan du även kontakta din skolsköterska eller kurator och prata om din oro.

  Om din situation är akut ska du alltid ringa till polisen på 112.

  För mer information kan du gå in på www.hedersfortryck.se.

 • Jag får inte välja vem jag vill gifta mig med, vad ska jag göra?

   

  Att tvinga någon att gifta sig är ett brott mot mänskliga rättigheter och svensk lag. Det är ej heller tillåtet att någon under 18 år gifter sig. Om du känner dig orolig för att detta ska hända dig kan du kontakta din skolsköterska eller kurator och prata om din oro. Du kan även ringa direkt till oss på Arbete- och välfärdsförvaltningen och berätta vad du är rädd för, du får då träffa en av våra handläggare och kan få hjälp att ta dig ur din situation. Om din situation är akut ska du alltid ringa till polisen på 112.

   

  För mer information kan du gå in på www.hedersfortryck.se.

   

 • Jag är könsstympad och behöver hjälp, vart kan jag vända mig?

  Om du har blivit könsstympad kan du ha fysiska besvär av det. T.ex. kan du ha svårt att kissa och det kan göra ont när du har mens. Om du undviker att dricka för att slippa gå på toaletten så kan du också få mycket problem med huvudvärk.

  På Arbete och välfärdsförvaltningen finns medarbetare som har kunskap om könsstympning och kan berätta för dig vilken hjälp du kan få för att slippa dina problem. Om du känner dig orolig kan du även kontakta din skolsköterska eller kurator. Du kan även kontakta din vårdcentral och berätta om dina problem.

  Om du vill läsa mer om könsstympning och vilka besvär det kan ge kan du surfa in på www.hedersfortryck.se

 • Jag är orolig att någon jag känner ska utsättas för könsstympning, vad kan jag göra?

  Om du är orolig att en flicka kommer att könsstympas kan du kontakta skolsköterska eller kurator och prata om din oro. Du kan också kontakta oss på Arbete och välfärdsförvaltningen och göra en orosanmälan.

  Om situationen är akut ska du alltid ringa till polisen på 112.

  För mer information kan du gå in på www.hedersfortryck.se.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.