Räddningstjänsten

För din trygghet och säkerhet har Räddningstjänsten i Kristianstad kommun brandmän och befäl i beredskap dygnet runt. Personalen finns på stationerna i Kristianstad, Åhus, Arkelstorp, Tollarp och Degeberga.

E-services

  Räddningstjänsten är den förvaltning som ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst, krishantering och samordningen av skydd mot olyckor. Vi arbetar för att du ska kunna känna dig trygg. Detta gör vi på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att minska och minimera effekterna av olyckor med hjälp av tillsyn, utbildning och information.

  Vi finns på plats dygnet runt

  Vi som jobbar på den operativa avdelningen finns till för dig dygnet runt under årets alla dagar. Vårt mål är att hjälpa och stödja de människor som har råkat ut för bränder eller andra nödlägen de inte själva kan råda över. För att kunna detta ser till vi till att ha väl utbildad och övad personal med behövliga fordon och annan utrustning.

  Heltidsanställda och deltidsbrandmän

  På stationen i Kristianstad är vi cirka 75 heltidsanställda brandmän. På stationerna i Åhus, Arkelstorp, Tollarp och Degeberga finns deltidsbrandmän.

  Hur snabbt är vi iväg på ett larm?

  Från att larmet har gått har heltidsbrandmännen 90 sekunder på sig att vara iväg. Deltidsbrandmännen har 5 minuter på sig att vara iväg. Vi ska vara på plats och påbörja räddningsinsatsen mellan 9-19 minuter efter att vi gett oss iväg. 

  Vi använder kameror på hjälmarna

  Räddningstjänstens kamera på hjälmarna

  Räddningstjänstens kameror sitter på hjälmarna.

  Räddningstjänsten använder så kallade kroppskameror för att kunna utvärdera och ta tillvara på erfarenheter från våra övningar och insatser. Kamerorna sitter på hjälmarna.  Sjukvårdsuppdrag filmas inte.

  När vi filmar vissa insatser och övningar kommer vi att behandla personuppgifter för de personer som förekommer på filmen. 

  Personuppgifter i Räddningstjänsten

  • Report errors on page

   For other questions to the municipality, please use this form.

   * Mandatory if you want a reply

   What you send to the municipality becomes common record.