Hjärtebacke

Restaurang Hjärtebacke serverar lunch och har en liten lagar mat till förskolan, och till Hjärtebackens vård- och omsorgsboende levererar vi middag och kvällsmat varje dag.

Öppettider i vår servering: 

  • Lunch dagligen mellan kl. 12.00 och 13.30.
  • Vi har även en liten cafeteriaverksamhet, öppet 09.00-15.00.

Hjärtebacke förskola tillagar:

  • Ca 150 förskoleportioner
  • 60 middagar till Hjärtebacken vård- och omsorgsboende och demensboende
  • 20 middagar till restaurangen
  • 150 matdistributioner
  • 60 kvällsmat till Hjärtebacken vård- och omsorgsboende och demensboende

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.