Mera grönt

Vi arbetar för ett mer hållbart samhälle genom att öka andelen grönt i våra måltider, ha fler ekologiska produkter och säsongsanpassa menyerna.

Vad innebär mera grönt?

Det innebär att vi erbjuder maträtter som i högre utsträckning är baserade på grönsaker och baljväxter. Vi anpassar våra menyer efter vad säsongen erbjuder. Det kan vara rotfrukter på hösten och citrusfrukter på vintern. Vi kommer även i fortsättningen att servera kött, fisk och kyckling men vi ökar andelen grönsaker i våra rätter.

Varför blir det mer grönsaker?

Livsmedel som transporteras långa sträckor och ökad konsumtion av kött påverkar miljön negativt. Genom att öka andelen grönt i våra måltider är vi med och arbetar för ett mer hållbart samhälle. Dessutom jobbar vi aktivt för att minska svinnet. Den mat som slängs tar vi hand om och låter bli biogas som driver bussar och bilar.

Ekologiskt – rättvist – nära

En större andel av maten vi serverar ska vara ekologiskt odlad, rättvisemärkt och komma från vårt närområde. Vi vill att 40 procent av råvarorna ska vara ekologiskt odlade.

Vi vill att mer av maten ska vara rättvisemärkt, så kallad Fairtrade. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Vi har förändrat vårt sätt att distribuera varor till våra restaurangkök för att göra det lättare för lokala producenter att leverera till oss.

Varje år serverar vi 3 miljoner luncher i våra restauranger på skolorna och vård- och omsorgsboenden.

Till detta och alla andra måltider behöver vi:

  • 200 medarbetare i kök
  • 132 matsalar/restauranger
  • 250 000 matlådor för hemleverans
  • 187 ton potatis
  • 221 ton grönsaker
  • 180 ton kött
  • 76 ton fisk
  • 39 ton kyckling
  • 528 000 liter mjölk

Kristianstads kommun har en livsmedelspolicy som säger att kommunen ska ha mer ekologiska produkter, öka andelen grönt och säsongsanpassa menyerna.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.