Allögården C-hus

Vi sätter dig som kund i centrum. Detta innebär att du utifrån dina behov, möjligheter och önskemål får din personliga omvårdnad och service utformad med stort inflytande.

Lägenheter och gemensamma utrymmen

Allögården C-hus består av 32 lägenheter fördelade på fyra våningsplan, varav 16 lägenheter är avsedda för boende med demenssjukdom och 16 för vanligt vård- och omsorgsboende med allmän inriktning. Varje lägenhet är på cirka 27 kvm, har dusch och toalett, samt en pentrydel med kylskåp och möjlighet att sätta in en kaffekokare. Lägenheten är dessutom utrustad med trygghetslarm och specialsäng. Varje våningsplan har ett gemensamt kök och matsal samt vardagsrum.

Aktiviteter

Allögården har en stor mötesplats där alla är välkomna att deltaga i de aktiviteter som anordnas där. Det kan vara bingo, underhållning, sällskapsspel med mera.

Det finns härliga utemiljöer med bland annat sinnenas trädgård döpt till Fjärilslyckan, i ett hörn av Allögårdens grönområde.

I demensboendet finns personal som två dagar i veckan har specifika aktiviteter för de dementa. Vi håller också på traditionerna och följer de olika högtiderna under året.

Personal

Det är sammanlagt cirka 40 personer som arbetar på Allögården. Sjuksköterska finns i verksamheten under dagtid, under kväll och natt finns sjuksköterska att kontakta. Tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut finns också. Du erbjuds en kontaktman.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.