Demensstöd

Demenssjuksköterskan ger information, stöd och råd till personer med demenssjukdom och deras närstående.

Naturligt åldrande medför inte demensutveckling och all glömska är inte demenssjukdom. Misstänker du att någon närstående, eller du själv, utvecklar en demenssjukdom bör du i första hand kontakta vårdcentral/distriktsläkare för utredning.

Kommunens demenssjuksköterska kan kontaktas för kostnadsfritt:

  • Hembesök
  • Telefonsamtal
  • Besök på Demenscentrum Charlottesborg
  • Anhörigutbildning/Anhöriggrupper

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.