Anhöriga och frivilliga

Du som är anhörig och hjälper en närstående i vardagen kan ibland behöva stöd och avlastning. Du som vill bidra med din tid och göra en insats för en medmänniska kan bli engagerad i vår volontärverksamhet.

Anhörig

Att vara anhörig och ge omsorg och stöd till någon närstående är värdefullt, både för den som vårdas och den som vårdar. Ibland kan det kännas som det mest naturliga i världen och ibland väldigt ensamt och betungande. Då är det bra att veta att det finns stöd att få. 

Vill du hjälpa till, bli volontär?

Vill du göra något meningsfullt? Ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att engagera dig som volontär. Läs mer under "Bli volontär". 

Vill du få hjälp?

Är du i behov av sällskap och stöd för att kunna ta del av aktiviteter eller komma ut på promenad? Då finns möjlighet att få hjälp av en volontär.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.