BUP

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne. Till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP kommer du som är barn och ungdom från 0 till och med 17 år. På BUP får du hjälp med behandling, råd och stöd vid lindrigare psykisk ohälsa.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.