BUP

Region Skåne ansvarar för vården i Skåne. Till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP kommer du som är barn och ungdom från 0 till och med 17 år. På BUP får du hjälp med behandling, råd och stöd vid lindrigare psykisk ohälsa.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.