Mobila stödet

Välkommen till mobila stödet. Vår metod hjälper dig att tillvarata dina egna resurser, göra viktiga val för framtiden och komma över eventuella hinder i vardagen.

Boendestöd

Du har träffat en biståndshandläggare och fått ett beslut om boendestöd.

Tillsammans med din kontaktman görs en genomförandeplan över hur just ditt stöd ska se ut. Stödet kan variera över tid och ska utformas efter dina individuella behov och mål.

Syftet med boendestödet är ökad självständighet och livskvalitet. Tillsammans med dig utformar vi stödet så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Samordningsstöd

Du som är i kontakt med kommun och psykiatri kan ansöka om en case manager som kan avlasta dig genom att samordna dina vård- och stödkontakter så att du kan fokusera på din rehabilitering. Läs mer om hur det fungerar och hur du ansöker via länken.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.