Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet ger möjlighet till miljöombyte och vila för dig som har funktionsnedsättning och avlösning för dig som är anhörig.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet syftar till att den enskilde ska ges möjlighet till gemenskap och rekreation utanför det egna hemmet. Insatsen ska tillgodose närståendes behov av avlastning samtidigt som den enskilde får sina behov av sociala kontakter, möjlighet till personlig utveckling, miljöombyte och rekreation utanför det egna hemmet tillgodosett.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.