Om Afasifyren

Afasifyren är en dagverksamhet för dig som har afasi, är anhörig eller som vill veta mer.

Vår verksamhet är unik, genom att den drivs i samverkan med Afasiföreningen i Kristianstad med omnejd.

Vi vill också inspirera andra kommuner, landsting/regioner och föreningar att skapa liknande verksamheter för personer med afasi och deras anhöriga.

 • Boka ett studiebesök hos oss
 • Vi håller föreläsningar om afasi
 • Vi ger handledning till personal och anhöriga
 • Vi utbildar personal, studerande och andra intresserade

Organisation

Dagverksamheten på Afasifyren är organiserad inom funktionsstöd, på omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun.

Vår idé

 • Afasifyren arbetar för att minska hinder för kommunikation mellan människor
 • Vi vill göra det möjligt att vara delaktig
 • Alla ska ha möjlighet att uttrycka tankar, åsikter och visa vad man kan
 • Alla ska få möjlighet att ta del av information och kunskap
 • Språket kan kompletteras med gester, stödord, skisser, bilder, kartor, kalender eller genom att rita. Då kan du nå ut med vad du vill säga. Det går också att tolka vad någon annan säger.
 • En person med afasi behöver träffa människor att prata med.
 • Afasifyren är också till för anhöriga. Vi utbildar och ger möjlighet att träffa andra i samma situation.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.