Skulptören kök

Skulptörens köksgrupp har en central funktion i vår verksamhet, gruppen jobbar med olika servicefunktioner i huset. I gruppen möter du många olika personer som besöker våra olika verksamheter i huset.

Metoder

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation), samtalsmatta och lågaffektivt bemötande.

För dig kan vi erbjuda

Skulptören erbjuder en individuell planering utifrån de olika aktiviteter vi erbjuder både individuellt eller i grupp såväl inne som ute.

Exempel på aktiviteter:

  • Servera lunch
  • Brygga kaffe
  • Diska
  • Städa
  • Tvätt
  • Baka
  • Plocka upp varor
  • Kiosk
  • Rörelse & träning

 

Verksamhetens mål

Skulptörens mål är att erbjuda ett stort utbud av stimulerande och meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö, som leder till utveckling, glädje och gemenskap.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande är lika viktiga och präglar vårt dagliga möte med dig.

Vi erbjuder alla en genomförandeplan och möjlighet att påverka utifrån individuell förmåga. Gruppen har regelbundna arbetsplatsmöten och erbjuds möjlighet att delta i brukarundersökning.

Skultören kök 740 px.jpg

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.