Opus

Opus är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Opus är en daglig verksamhet vars arbetsuppgifter är snickeriarbete, skapande, montering, städ och köksarbete.

Metoder

Tydliggörande pedagogik som schema och arbetsbeskrivningar.

För dig kan vi erbjuda

Snickeriarbeten:
Spika ihop lådor efter mallar, borrning av insektshotell och målning m.m.

Monteringsarbeten:
Montera ihop produkter, sätta på etiketter på produkter, packa dem i olika förpackningar och
ompackning av t.ex. skruvar.

Skapande:
I skapandegruppen använder vi vår fantasi, glädje och skaparlust. Här kan man prova olika tekniker. Till exempel virka, pärla, sy, brodera, måla, skriva och fotografera. Här jobbar du både enskilt och i grupp.

Köket:
Här sköter man olika köks sysslor som utdelning av mat, bakning, diskning, torka bord och städning.

Verksamhetens mål

Att man ska få meningsfulla och utmanande uppgifter som man kan utföra med stöd av mallar, scheman, arbetsbeskrivningar och handledning. Detta för att få en personlig utveckling och ett arbete man klara av och kan vara stolt över.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

På Opus främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande genom att man kan påverka sin dag genom val, arbetsplatsmöte, brukarundersökning och genomförandeplansmöte.

Välkomna!

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.