Kompassen

Till oss är du välkommen om du ansökt och fått insatsen Daglig verksamhet enligt LSS eller SoL beviljad.

För dig kan vi erbjuda

Stöd och hjälp för att ta reda på vilken verksamhet som passa just dig.

Vi kan erbjuda arbetsuppgifter på Kompassen för dig som vill prova innan du bestämmer dig för verksamhet.

Vi erbjuder studiebesök på olika dagliga verksamheter som du är intresserad av.

Vi har även öppet för dig som bara vill komma och dricka en kopp kaffe, möjlighet att lämna din tidrapport eller prata några ord om din sysselsättning.

Metoder

Genom samtal och praktiskt arbete tydliggör vi tillsammans dina styrkor och förmågor. Planeringen och arbetet på Kompassen läggs upp utifrån ditt önskemål.

Verksamhetens mål

Målet är att erbjuda dig en meningsfull sysselsättning utifrån dina förutsättningar och förmågor.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi erbjuder dig en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna mål för en meningsfull sysselsättning och vilket stöd du önskar.

Vi har öppet måndag – fredag, klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Pictobilder över Kompassens verksamhet

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.