Gärdskan, daglig verksamhet

Välkommen till daglig verksamhet Gärdskan som finns i Åhus. I samma hus finns polis, hemtjänst och bibliotek. Här finns även en mötesplats och ett café som drivs av frivilligarbetare.

Metoder

Vi är en producerande verksamhet som arbetar på ett pedagogiskt sätt och i ett lugnt tempo.

Vi anpassar dagen efter dina önskemål och förutsättningar.

Ibland arbetar vi i grupp, men även enskilt arbete om du önskar det.

För dig kan vi erbjuda

-Monteringsarbete

-Paketering

-Skapande

-Promenader

-Spel

Verksamhetens mål

Är att erbjuda en verksamhet med socialt innehåll. Vi fokuserar på meningsfull aktivitet och stimulans genom delaktighet, gemenskap och tillhörighet vilket ger ett sammanhang i vardagen.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Därför erbjuder vi:

– Genomförandeplan upprättas efter dina behov, mål och intressen för din dagliga verksamhet.

– Gemensamt schema där du gör dina aktivitetsval. Får svar på frågorna, när, vad, var och med
   vem.

– Arbetsplatsmöte har vi en gång i månaden. Verksamhetsfrågor diskuteras, gemensamma
   beslut fattas, uppföljning av tidigare beslut redovisas.

– Brukarundersökning är en enkätundersökning om din trivsel och miljö i din verksamhet.

Gärdskan pictobild.jpg

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.