Café Rådhuset

Café Rådhusets är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL.

Metoder

Vi använder schema med bild och text. Tydliggörande pedagogik, till exempel recept med bild och lättläst text.

För dig kan vi erbjuda

Bakning, matlagning, diskning, kaffekokning, kassahantering och andra arbetsuppgifter som tillhör en café-verksamhet.

Verksamhetens mål

Är att du ska ha en meningsfull sysselsättning och utvecklas genom delaktighet och självständighet, men även känna trygghet och glädje och få bra rutiner.

Vi arbetar för att du ska få en personlig utveckling och känna dig stolt över det du klarar av, för att senare kunna gå vidare till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Innebär att du kan påverka din dag genom att bestämma ditt schema, önskemål till bakning mm.

Du är även med på arbetsplatsmöte och genomförandeplansmöte. På ett genomförandeplansmöte sätter du dina egna mål utifrån dina önskemål, förutsättningar och förmågor.

Välkomna!

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.