Frivilligt arbete och intresseorganisationer

Vill du göra något meningsfullt? Du och din tid behövs som frivillig inom omsorgen. Ge dig själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att engagera dig ideellt som frivillig.

Syftet med frivilligt socialt arbete är att:

  • Motverka ofrivillig ensamhet och isolering
  • Ta tillvara på människors vilja att engagera sig och på detta sätt möta upp behovet av ideella insatser.

Genom frivilliga insatser skapas positiva mervärden för alla inblandande. Frivilliga insatser är ett komplement och får inte ersätta uppgifter som enligt lag ska utföras av kommunen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.