Bli stödfamilj

Familjer med barn eller ungdomar med funktionsnedsättning kan ibland behöva avlastning och tid för återhämtning. Då kan en stödfamilj vara till.stor hjälp. Stödfamiljen ger även möjlighet till miljöombyte för barnet eller ungdomen.

Som stödfamilj tar du hand om barnet några dygn i månaden. Du behöver ingen utbildning men ska vara över 18 år och kunna erbjuda en trygg och stabil tillvaro. En stödfamilj kan se ut på flera olika sätt. Du kan vara ensamstående eller leva i ett parförhållande, med eller utan egna barn.

Ersättning

Vi följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer om ersättning till stödfamiljer. Ersättningen består av två delar; arvode och omkostnadsersättning.

Vill du bli stödfamilj?

Om du vill bli stödfamilj gör vi först en utredning där vi bland annat begär utdrag om dig ur belastnings- och socialregistret. Därefter får du träffa familjen. Om allt känns rätt för samtliga parter startar vi planering för barnets eller ungdomens vistelse hos dig.

Välkommen att kontakta Medborgarcenter – du behövs!

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.