Läs- och skrivsvårigheter

Om du misstänker att du eller ditt barn har läs- och skrivsvårigheter ska du i första hand ta kontakt med din eller barnets lärare eller skolkurator. Ju tidigare den som har läs- och skrivsvårigheter får hjälp dess bättre.

Misstänker du att du eller ditt barn har läs- och skrivsvårigheter? Det finns hjälp att få. Kontakta din lärare, kurator eller elevhälsan.
Misstänker du att du eller ditt barn har läs- och skrivsvårigheter? Det finns hjälp att få. Kontakta din lärare, kurator eller elevhälsan.

Ett annat ord för läs- och skrivsvårigheter är dyslexi. 

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Problemen upptäcks ofta i tidig ålder men kan även upptäckas hos vuxna. Läs- och skrivsvårigheter behöver inte vara dyslexi.

Ju tidigare som problemet uppmärksammas dess bättre och snabbare kan du få hjälp. På din eller ditt barns skola finns specialpedagoger som kan ge stöd och råd. Kontakta elevhälsan om du vill veta mer om vilket stöd och hjälp som finns. Du kanske inte kan helt bli av med dina besvär, men du kan få hjälp att minska problemen med olika hjälpmedel.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.