Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till arbete och välfärdsförvaltningen. Du kan även ansöka om hjälp med din familjesituation om du upplever att ni har problem som påverkar barnet/barnen.

Arbete och välfärdsförvaltningen utreder när barn far illa. Att du anmäler missförhållanden är viktigt för både barn och vuxna.
Arbete och välfärdsförvaltningen utreder när barn far illa. Att du anmäler missförhållanden är viktigt för både barn och vuxna.

Socialsekreterare i arbete och välfärdsförvaltningens mottagningsteam tar emot din anmälan/ansökan under arbetstid. Du använder vår e-tjänst för anmälan till oss.

Du kan även ringa in eller skicka en skriftlig anmälan/ansökan med post.

Utanför kontorstid önskar vi att orosanmälan görs via telefon då orosanmälan via e-post kan hanteras först kommande vardag. Detta gäller kvällar, nätter och helger och då tar sociala jouren emot din anmälan/ansökan på telefonnummer 044-775 78 78.

Skydda barnet och ge stöd i föräldraskapet

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Det kan till exempel vara när föräldrarna brister i sin omsorg, eller om barnet utsätter sig själv för skada, till exempel använder droger. Då måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge stöd i föräldraskapet.

Frågor och svar om omhändertagande av barn enligt LVU

Information om socialtjänsten 

Socialstyrelsen har information om socialtjänsten.

Information om svensk socialtjänst på flera språk

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Mottagningsteam Barn och unga

Phone

044-13 26 00 (kontorstid)

Visit address

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

291 33 Kristianstad

Post address

Kristianstads kommun

Arbete och välfärdsförvaltningen

Mottagningsteamet Barn och unga

291 80 Kristianstad

Phone hours

Visit hours

Mon 08:00—18:00
Tue-Thu 08:00—16:30
Fri 08:00—15:00
More contacts

Sociala jouren

Sociala jouren

044-775 78 78

Om du behöver oss utanför kontorstid under kvällar, nätter och helger.