Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller ungdom far illa gör en orosanmälan. Kvällar, nätter och helger ska du ringa Sociala jouren på telefonnummer 040–6769058. Misstänker du att barn är i akut fara ska du omedelbart ringa 112.

Arbete och välfärdsförvaltningen utreder när barn far illa. Att du anmäler missförhållanden är viktigt för både barn och vuxna.
Arbete och välfärdsförvaltningen utreder när barn far illa. Att du anmäler missförhållanden är viktigt för både barn och vuxna.

E-services

  Så här gör du anmälan

  Du kan anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa på flera olika sätt. Du kan ringa till oss på måndagar mellan klockan 8–17.30, tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 8-16, och på fredagar klockan 8-14.30. Du kan även skicka din anmälan med post och genom vår e-tjänst. Anmälningar som kommer in genom vår e-tjänst hanteras under samma tid som du kan ringa till oss.

  Om du vill anmäla misstanke om att barn eller ungdom far illa under kväll, natt eller helg ska du ringa till sociala jourens telefonnummer 040-6769058.

  Det är viktigt att meddela oss rätt uppgifter

  För att kunna hantera din orosanmälan behöver vi fullständigt namn på barnet och gärna personnummer och adress. Vi inom socialtjänsten måste få tydliga uppgifter till oss så att vi kan identifiera vilket barn eller ungdom du har en oro för. Detta eftersom socialtjänsten inte får göra några egna efterforskningar för att kunna knyta din orosanmälan till rätt barn.

  Får vi inte tillräckliga uppgifter kommer vi inte att kunna hantera din orosanmälan. Har du inte fullständiga uppgifter om barnet ska du kontakt oss via telefon. Du kan alltid vara anonym när du gör en orosanmälan.

  Stöd i föräldraskapet

  Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt, men ibland finns skäl att känna oro. Du kan även kontakta oss om du vill ha råd eller ansöka om stöd i ditt föräldraskap.

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

  Contact

  Mottagning Barn och ungdom

  Phone

  044-13 26 00

  Visit address

  Östra kommunhuset

  J A Hedlundsväg 17

  291 33 Kristianstad

  Post address

  Kristianstads kommun

  Arbete och välfärdsförvaltningen

  Mottagningsteamet Barn och ungdom

  291 80 Kristianstad

  Opening hours

  More contacts

  Sociala jouren för anmälan kvällar, nätter och helger

  040-676 90 58

  Om du behöver oss under kvällar, nätter och helger.