Vattentornsvägen avstängd

City Kristianstad
Address Vattentornsvägen
Date 01/03/23 to 01/02/24
Read more Vi bygger om på norr i Kristianstad

Vattentornsvägen är avstängd mellan Norra Kaserngatan och Snapphanevägen på grund av lednings- och vägarbete.

Omledning i närområdet sker via skyltar på plats. Genomfartstrafik uppmanas att välja annan väg så långt ut i vägnätet som möjligt för att avlasta Snapphanevägen som kommer att vara hårt belastad under året.

Tillgänglighetsinformation

Biltrafik som ska till Postterminalen kan köra in och ut från Norretullsvägen. Det går också bra in på Vattentornsvägen (som är enkelriktad) från viadukten vid Snapphaneleden i norr, men utfart måste ske via Norretullsvägen. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.