Vattentornsvägen stängs av i norrgående riktning

City Kristianstad
Address Vattentornsvägen
Date 27/06/22 to 26/05/23

Entreprenören av rättscentrum kommer på måndag den 27 juni att stänga av Vattentornsvägen i norrgående riktning i samband med att väggarna till byggnaden gjuts. Det innebär att all norrgående trafik på Vattentornsvägen kommer att ledas om via Skjutsstallavägen och norrut på Norretullsvägen, för att sedan ansluta till Vattentornsvägen igen. Skjutsstallavägen blir under denna period, enkelriktad så att kollektivtrafikens bussar kommer fram på sträckan.

Trafik i södergående riktning kommer fortfarande att gå via Vattentornsvägen och cykelvägen på östra sidan av Vattentornsvägen kommer att vara öppen som vanligt.

Arbetet beräknas att ta cirka ett år och under den perioden kommer även Kristianstads kommun och C4 Energi att schakta i vägbanan på Vattentornsvägen för VA, fjärrvärme och fjärrkyla. Efter årsskiftet kommer därför Vattentornsvägen att stängas av i båda riktningar och trafiken ledas om.

Omledning sker via skyltar på plats.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.