VA-arbete Önnestad

City Önnestad
Address Sörvångsgatan och Birkegatan
Date 02/01/23

I januari påbörjas VA-arbete på delar av Sörvångsgatan och Birkegatan.

Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gatorna samt tillfällen med avstängt dricksvatten i området. Inför avstängning av dricksvattet kommer information skickas ut.

Separat information har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Arbetet beräknas vara klart en bit in på våren 2023.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.