Sanering på del av Näsby

City del av Näsby
Date 27/03/23 to 23/06/23

För att förbereda för kommande bostäder, saneras nu delar av Näsby efter militärens aktiviteter.

Framkomligheten på stigar och vägar påverkas inte.

Arbetet beräknas vara klart till midsommar 2023.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.