Bro avstängd, Sommarlust

City Kristianstad
Address Korsning Sommarlustvägen/Kanalgatan
Date 23/09/22 to 30/06/23
Read more Kommunens gator

Sommarlustsvägens bro över Råbelövskanalen rivs och ersätts med ny. Under arbetet är infarten till området via Sommarlustvägen stängd och hänvisning sker istället till de norra infarterna (Utställningsvägen och Grönbetesvägen). Kör försiktigt och visa hänsyn.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.