Avstängd gång- och cykelväg

City Kristianstad
Address Hedentorpsvägen
Date 11/01/23
Forecast Gäller tills vidare
Read more Kristianstads skydd mot översvämning

Hedentorpsvallen är tillfälligt förstärkt med makadam. Förstärkningen tar gång- och cykelstråket i anspråk och därför är det avstängt tills vidare.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.