Störningar och avbrott

Här kan se aktuella störningar och avbrott i verksamheter som kommunen ansvarar för. Söker du driftinformation från de kommunala bolagen C4 Energi, Renhållningen eller ABK kan du titta på deras respektive webbplatser. Har du frågor om strömavbrott ber vid dig kontakta din elnätsleverantör.

Problem att söka våra jobb

City: Kristianstad

Date: 23/01/23

Incident

Avstängd gång- och cykelväg

City: Kristianstad

Address: Hedentorpsvägen

Date: 11/01/23

Incident

Högvatten

City: Avrinningsområdet för Helgeå

Date: 06/01/23

Incident

Avstängd gång-/cykelväg

City: Kristianstad

Address: Gång-/cykelvägen längs Hammarslundsvallen

Date: 15/01/23 to 30/06/23

Planned

C4 Elnät förstärker elnät i Åhus

City: Åhus

Address: Rönnowsgatan, Västra Hamngatan

Date: 09/01/23 to 17/02/23

Planned

Ledningsarbete med Fjärrkyla på Kanalgatan

City: Kristianstad

Address: Kanalgatan, Götgatan

Date: 09/01/23 to 20/02/23

Planned

VA-arbete Färlöv

City: Färlöv

Date: 02/01/23

Planned

VA-arbete Önnestad

City: Önnestad

Address: Sörvångsgatan och Birkegatan

Date: 02/01/23

Planned

Bro avstängd, Sommarlust

City: Kristianstad

Address: Korsning Sommarlustvägen/Kanalgatan

Date: 23/09/22 to 30/06/23

Planned

Vattentornsvägen stängs av i norrgående riktning

City: Kristianstad

Address: Vattentornsvägen

Date: 27/06/22 to 26/05/23

Planned

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Medborgarcenter

Phone

044-13 50 00

Visit address

Rådhus Skåne

29180 Kristianstad