Khad taleefan oo qaran oo ku aaddan cudurka [Covid-19] oo lu

Wac taleefan lambarka 08-123 680 00 si aad jawaabo uguheshid su’aallaha iminka taagan ee ku saabsan cudurka [Covid-19], shaybaarrada iyo tallaalada looga hortago cudurka [Covid-19].

Khadka wuxuu furan yahay maalmaha shaqada inta u dhexaysa 09:00 iyo 15:00. Haddii aad wacdid mar uusan khadka furneyn waxaad ku dhaafi kartaa farriin si laguu soo waco.

Khadka taleefanka waxaa jooga warbixin gudbiyayaal xagga caafimaadka ah iyo macluumaad bixiyayaal xagga caafimaadka ah, kuwaas oo ku hadlaya af-ingiriis, afcarabi, af-soomaali, af-iiraani, af-daari, af-tigrigna, af-etiopian, af-ruush, af-boosni, af-korowaati, af-seerbi iyo af-isbaanish.

Haddii aad adigu xanuunsan tahay ama uu xanuuna yahay qof kugu dhaw oo aad taas su'aalo ka qabtid waxaad waceysaa Hagaha caafimaadka ee 1177. Haddii ay jirto xaalad degdeg ah oo nolosha khatar gelineysa waa in la waca 112.

Khadka taleefanka ee luqadaha badan waa iskaashi ka dhexeeya Hey'adda
caafimaadka bulshada iyo gobollada.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.