Vi bygger om på norr i Kristianstad

Updated:Talaado, Bisha Labaad 28, 2023 10:31 sn.Archived

Rättscentrum växer fram, Allöskolan har fått startbesked och planering för Högskolans nya placering pågår. Ingen har missat att det händer saker på norr i Kristianstad. Inom kort ska ledningar läggas i gatan och då stängs Vattentornsvägen och Lokstallets parkering för trafik.

Stadsdelen norr ömsar skinn till att bli Norra innerstaden. Arbetet med att gräva ned ledningar i marken till de nya och framtida byggnaderna har pågått under ett tag. Nu går arbetena snart in i en ny fas när de ska grävas ned i Vattentornsvägen och under den perioden måste vägen stängas av helt.

- Avstängningen här belastar övriga vägnätet hårt – i närområdet, men också genomfartsleder som Snapphanevägen. Därför är det bra om trafikanter på genomfart genom stan väljer annan väg så tidigt som möjligt på sin resa. Gärna Härlövsängaleden eller väg 118 om det är möjligt, säger Henrik Wester, kommunikatör på kommunens tekniska förvaltning.

För att bussarna ska kunna trafikera Kristianstad C så måste vissa hållplatslägen ändas och parkeringen Lokstallet stängs av och blir regleryta för bussar.

- Åker man buss till eller från det här området så ska man vara uppmärksam på förändringar i hållplatslägen. Det gäller även vissa linjer på Kristianstad C. Man bör även som resenär i kollektivtrafiken ta höjd för att restiden kan bli längre, säger Henrik Wester.

Bygge under hela 2023

Det är många olika typer av ledningar som ska grävas ned i Vattentornsvägen. Vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber med mer ska samsas om utrymmet under jord och arbetet berör hela sträckan mellan Skjutstallavägen i söder och påfarten till Snapphanevägen i norr. Därför kommer Vattentornsvägen att vara avstängd längs sträckan ända till februari 2024. När allt är färdigt kommer området även att ha fräschats upp på ytan. Nya trädplanteringar och gröna ytor för dagvatten kommer pryda vägen som också får ny belysning och gång- och cykelväg – på båda sidor av vägen.

Datum att hålla koll på i närtid som trafikant:

  • 20 februari – Parkeringen Lokstallet (den stora parkeringen norr om Kristianstad C) stängs
  • 1 mars – Vattentornsvägen stängs för biltrafik mellan Norra Kaserngatan och påfarten mot Snapphaneleden. Alla anslutande vägar mot Vattentornsvägen däremellan är också stängda.
  • 19 mars – bussarna slutar att trafikera vattentornsvägen längs den aktuella sträckan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.