Bilder

När du använder bilder är det inte motivet som är det viktigaste utan känslan i bilden. Dina bilder ska harmoniera med färgvalet och platsen. Ett konsekvent bildspråk är viktigt för att skapa ett enhetligt ansikte utåt. Vår bildbank innehåller bilder som beskriver platsen Kristianstad.

Välj bilder utifrån sammanhang och försök alltid att utgå från vår färgskala i ditt bildval. Bilder med nyanser i blått och/eller orange och utomhusbilder med vatten närvarande är bäst att använda.

Bildbank

Vi bygger kontinuerligt upp en bildbank som innehåller både köpta bilder och bilder från platsen Kristianstad, tagna av en fotograf. Kommunens kommunikatörer ansvarar för innehållet i bildbanken.

Se bilderna på Kristianstads kommuns Flickr-konto här

Att tänka på vid användning

  • Ange fotografens namn.
  • Se till att bildvalet stämmer överens med varumärket.
  • Bilderna du väljer ska representera färgskalan och vårt grafiska utseende.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.