Valsedlar till vallokalerna

Partier som har anmält sitt deltagande i valet till riksdagen, kommunfullmäktige eller regionfullmäktige har rätt att lägga ut sina valsedlar i vallokalerna. Kommunen distribuerar valsedlarna till vallokalerna. Valsedlarna ska vara hos kommunens valkansli senast den 8 augusti 2022.

Kommunen är skyldig att beställa, distribuera och lägga ut valsedlar med parti- och valbeteckning till partier som:

  • vid något av de två senaste valen till riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna i hela landet
  • redan är representerade i kommunfullmäktige
  • redan är representerade i regionfullmäktige.

Övriga anmälda partier

Kommunen är inte skyldig att distribuera valsedlar till övriga anmälda partier. Valnämnden har dock beslutat att valkansliet tar emot valsedlar från de anmälda partierna och distribuerar de till röstningslokaler och vallokaler. Valsedlarna kan lämnas in till valkansliet mellan den 20 juni och 8 augusti 2022. Eventuell komplettering ansvarar partierna själva för.

Partier som önskar ha utlagt valsedlar i de vallokaler och röstningslokaler som finns i Kristianstads kommun levererar de till godsmottagningen vardagar, mellan klockan 9-15.

Kristianstads kommun
Christian IV: s gata 2 
291 32 Kristianstad

Kollit märks: Valkansliet

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.