Rösta med bud

Om du, på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning, inte kan ta dig till en vallokal kan du rösta med bud. Budet kan till exempel vara en familjemedlem, släkting eller bekant som är över 18 år. Lantbrevbäraren och ambulerande röstmottagare kan också hjälpa dig.

När du röstar med bud läggs valsedlarna i särskilda ytterkuvert.
När du röstar med bud läggs valsedlarna i särskilda ytterkuvert.

Kommunens röstmottagare

Kommunen har ambulerande röstmottagare som kan komma hem till dig eller den plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Röstmottagarna är två stycken och har valskärmar och röstsedlar med sig. Röstningen fungerar precis som förtidsröstningen. Du måste ha ditt röstkort och legitimation.

Boka ambulerande röstmottagare

Du bokar kommunens ambulerande röstmottagare genom att ringa 044-13 40 15.  Röstningen kan ske på vardagar från den 24 augusti samt på valdagen den 11 september. 

Budröstningsmaterial

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.