Val till riksdag, region- och kommunfullmäktige

Söndag den 11 september är det allmänt val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Alla vallokaler är öppna mellan klockan 8 och 20. På valdagen går det att förtidsrösta i Rådhus Skåne i Kristianstad. Den preliminära rösträkningen på valnatten och onsdagen efter valet är öppna för allmänheten.

Rösträkningen

När vallokalerna stänger klockan 20 på valnatten börjar den preliminära rösträkningen i vallokalen. Rösträkningen är öppen för allmänheten och du är välkommen att vara med och titta. Du får inte störa eller blanda dig i röstmottagarnas arbete.

Onsdagen den 14 september hålls valnämnden preliminära rösträkning. Då räknas de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Det är till exempel förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, brevröster från utlandet och röster från ambassader.

Rösträkningen startar klockan 9 i Rådhus Skåne, Västra storgatan 12. Den är öppen för allmänheten. Anmäl dig i receptionen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.