Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har det politiska ansvaret för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Det innebär att vi tar beslut om kommunala lokaler som skolor och underhåll av gator och grönytor. I nämnden finns elva ledamöter och sex ersättare.

Vi ansvarar också för vatten- och avloppsförsörjning (VA). Vi är även trafiknämnd vilket innebär att vi ansvarar för trafiktillstånd.

Tekniska förvaltningen, tidigare kallad C4 Teknik, arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Ledamöter och ersättare

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.