Räddningsnämnden

Räddningsnämnden ansvarar för räddningstjänsten i Kristianstads kommun. Här ligger bland annat ansvar för uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.

Räddningsnämnd 2022-2026

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.