Konstkommittén

Konstkommittén är ett utskott till kultur- och fritidsnämnden för att hantera konstfrågorna i Kristianstads kommun.

Senaste reglementet fastställdes i kultur- och fritidsnämnden 2019-09-19 och finns att läsa i sin helhet under relaterad information.

Där finns också att läsa om vilka rutiner som gäller för inköp av ej byggnadsanknuten konst.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.