Kommunfullmäktige 2022-10-11

Här kan du följa Kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 11 oktober 2022.

Ärenden

 

Nr

 

 

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar

 

A

Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen

 

B

Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar och utredningstider

 

C

Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i sjukvården i Skåne

 

D

Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Sofia Josephson (M)

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Delårsrapport januari-augusti 2022

 

7

Försäljning av fastigheten Kristianstad Ränndalen 1

 

8

Detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4

 

9

Arkivmyndighet för samordningsförbundet Skåne Nordost Kristianstad

 

10

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag

 

11

Motion - Ersätt karensdagen för personal inom förskolan!

 

12

Motion - Klädbidrag till anställda inom förskolan i Kristianstads kommun

 

13

Motion - Målbild för Energi 2030

 

14

Interpellation - Angående revisionens kritik gällande Framtidens äldreomsorg

 

15

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

 

16

Ledamöternas frågestund

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.