Netpublicator

Förtroendevalda med uppdrag i Kristianstads kommun erbjuds att ta del av sammanträdeshandlingar och information via en surfplatta och appen Netpublicator docs.

Via appen Netpublicator publiceras sammanträdeshandlingar till förtroendevalda. Nedan, under rubriken Dokument, hittar du en lathund för hur du kommer igång med Netpublicator. 

Support

Netpublicator

Om du har problem med Netpublicator, exempelvis att appen inte går att starta, eller du inte kommer åt dina handlingar, läs i första hand Frågor och svar nedan. Kontakta i andra hand din nämndsekreterare.

Surfplattan

Om du har problem med andra saker på surfplattan, exempelvis att den inte går att starta, att du inte kan läsa e-post för din kristianstad.se-mejl eller om surfplattan inte får kontakt med internet, kontakta då ITs support: it-servicedesk@kristianstad.se eller 044-135555.

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.