Personuppgifter

Det är viktigt för oss att du är trygg med hur Kristianstads kommun hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

Stöd i rättslig grund

För att Kristianstads kommun ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i någon rättslig grund. Kommunen använder främst grunderna

 • rättslig förpliktelse
 • uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning, eller
 • avtal.

Om du har frågor

Du har alltid rätt att kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Det är den nämnd eller styrelse som hanterar dina personuppgifter som ansvarar för att dina uppgifter behandlas korrekt. Nämnden kallas då för personuppgiftsansvarig. Om du vet vilken nämnd som behandlar dina uppgifter kan du kontakta nämnden direkt. 

Kristianstads kommuns nämnder

Om du inte vet vilken nämnd som har behandlat dina uppgifter kan du kontakta kommunens medborgarcenter. Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Du kan kontakta kommunens dataskyddssamordnare om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kommunens dataskyddsombud stödjer oss i frågor som rör dataskydd och ska också kontrollera att vi följer lagstiftningen.

Du kan också vända dig till Integritetsmyndigheten om du anser att kommunen hanterar dina uppgifter på ett felaktigt sätt. Integritetsmyndigheten är tillsynsmyndighet för frågor som rör personuppgifter. 

Common questions

  Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.